ประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส