ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในด้านการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกสถานศึกษา โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส