ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายกลับไปทำงานภูมิลำเนา โดยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส