โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบกลุ่มงานต่าง ๆ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี