ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคณิน ทองเอียด ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี