ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2566 บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส