รับมอบเกียรติบัตรร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นเกียรติรับมอบเกียรติบัตรร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ของชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้เข้าร่วมประกวดฯระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับมอบฯจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส