ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลและวิดีทัศน์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด (มโนราห์ควน) ก่อนจัดส่งไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเสนอขอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม