ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส