ประชุมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read more

ประชุมการประเมินเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทผู้นำ (W.B.) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 955

Read more