โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และและวิธีการฯ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more