กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more