กศน.นราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566

Read more

กศน.นราธิวาส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด (ภาคทฤษฎี) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read more