กศน.นราธิวาส ร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณพ.ศ.2566

Read more

ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 26 ธันวา

Read more