กศน.นราธิวาสประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่1/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 เพื่อปรึกษาข้อราชการหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส


+4


ความรู้สึกทั้งหมด
7วิสูต บุญสนิท, U-Asree Focus และ คนอื่นๆ อีก 5 คน