ร่วมมอบพัดลม ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดอำเภอยี่งอ เพื่อนำไปเป็นรางวัลร้านนาวากาชาดในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการสำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอยี่งอ ปีการผลิต 2566/67 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวนาปีในท้องถิ่น

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ….ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ยังไม่มีอาชีพ เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ สามารถฝึกอาชีพได้ตามรายละเอียดข้างต้นค่ะ

Read more