เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลูโบะบายะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมอิมพิเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส