รับมอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ในโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ รับมอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ในโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส