ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ วิชาช่างเชื่อม หลักสูตร 31ชม.(ต่อยอด)

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้มอบหมายให้นางรุซฎา มิสุแท ครูอาสาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ วิชาช่างเชื่อม หลักสูตร 31ชม.(ต่อยอด)ให้กับนักศึกษาในปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 11 มีนาคม 2567ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาวีละห์ ม.1.ต.ลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส