แหล่งเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ สวนเกษตรแบบผสมผสาน

ของนาย อาเรส หามะ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจแบบพอเพียง ม.๔ บ.กูแบบาเดาะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ชึ่งเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน

ตัวอย่างในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา และเรียนรู้ของ ต.ลุโบะบายะ ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำไปทดลองใช้ที่บ้านต่อไป

ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี