ชื่อแหล่งเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ สวนเกษตรแบบผสมผสานศูนย์การเรียนรู้

สวนเกษตรแบบผสมผสาน ของนาย อาเรส หามะ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจแบบพอเพียง ม.๔ บ.กูแบบาเดาะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

ชึ่งเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน ตัวอย่างในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา และเรียนรู้ของ ต.ลุโบะบายะ 

https://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=596040410016