ขอแสดงความยินดีกับ สกร.อำเภอแว้ง ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดโครงงาน การเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา ด้านการพัฒนาพลังงานของไทย หัวข้อ “เยาวชนจิตอาสา ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ตามศาสตร์พระราชา ” ในระดับดี

Read more

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ

วันที่ 9 มกราคม 2567

Read more