ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแว้ง (ศกร.ตำบลแว้ง)

หมู่ที่ 2 ถนนโตะเวง ตำบลแว้ง

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

โทรศัพท์ 073 659 679

โทรสาร 073 659 679

E-mail : maridara55@office.nfe.go.th