ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแว้ง (สกร.อำเภอแว้ง)

หมู่ 2 ถนนโตะเวง ตำบลแว้ง

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

โทรศัพท์ 073 659679

โทรสาร 073 659679

E-mail : waeng12@gmail.com