เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

รับการนิเทศการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการนิเทศการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จากหน่วยงานต้นสังกัด

Read more

นิเทศการจัดการเรียนการสอน “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากริบบิ้นผ้า”

นิเทศการจัดการเรียนการสอน “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากริบบิ้นผ้า”

Read more

ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม

ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม

Read more

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more

เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์ชาเจ๊ะเหม”

ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์ชาเจ๊ะเหม”

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนระดับตำบล

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนระดับตำบล

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำข้าวเกรียบสมุนไพร

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำข้าวเกรียบสมุนไพร

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
“ศคศ.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้”

Read more