สกร.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

สกร.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

“ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ”

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

5Faseela Duerae, เตือนใจ จันทร์เพ็ญ และ คนอื่นๆ อีก 3 คน