ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูไอซ๊ะ มามะ นักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้ในโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และประกวดคลิปวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผ้าคลุมศีรษะ, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

11Cha Ni, Fayirawanee Yusoh และ คนอื่นๆ อีก 9 คน