ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโฆษิต

หมู่ที่ 3 บ้านบอฆอ ตำบลโฆษิต

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110