เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร. อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยนางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครู สกร.อำเภอตากใบ รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร. อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

0:13 / 0:51

+8

ความรู้สึกทั้งหมด

44