#กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ภายใต้กิจกรรมการออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางสาววาริณี ชูเชิด บรรณารักษ์ และบุคลากร สกร. อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน การระบายสี และ ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมMetaverse ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่