#โครงการการเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

……………กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า ……………

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายนายสุไลมาน มามะ ตำแหน่งครูอาสา พร้อมด้วยคณะครู สกร. อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการการเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อสานสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาให้เกิดความสามัคคี ณ ชายหาด ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี