ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมุนา สะนิ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลภูเขาทอง โดยมีนายปิยะ ลำพรหมสุข พัฒนาการอำเภอสุคิริน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส