มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมุนา สะนิ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส