เข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร. อำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

เตรียมความพร้อมให้เข้ารับการประเมินคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more