ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น   ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ

สถานที่ตั้ง                  เหมืองทองคำที่เขาโต๊ะโมะ หมู่บ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  96190

พิกัด                        5.8064597, 101.4062799

ประวัติความเป็นมา      

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่กลมกลืนอยู่ในตำบลภูเขาทอง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาใน “เจ้าแม่โต๊ะโมะ” ซึ่งมีตำนานอันโด่งดัง ที่เล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ โดยได้ก่อตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์เพื่อสักการะบูชา กราบไหว้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย และความเป็นสิริมงคล จึงได้สร้างศาลสำหรับเจ้าแม่ขึ้นบริเวณเชิงเขาโต๊ะโมะ เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนของประเทศใกล้เคียง ตามความเชื่อของคนเชื้อสายจีน ในทุกวันที่ 23 เดือนสามตามปฏิทินจันทรคติ (ประมาณเดือนเมษายน) จะมีการจัดงานประเพณีประจำปีอันยิ่งใหญ่บริเวณศาลเจ้า โดยอัดแน่นด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวนสิงโต ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว เป็นต้น

จุดเด่น                     

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เป็นแหล่งเรียนรู้ประเภท ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี  ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางสังคมที่แสดงถึงความเป็นอยู่ ความเชื่อ วิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เป็นพิธีทางศาสนา ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาส่วนบุคคล และยังเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ให้กับประชาชนที่สนใจ ที่แสดงถึงคุณค่าแห่งความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดจนมุ่งหวังให้มีการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณบนเชิงเขาโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง      อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะ สำหรับกราบไหว้ สักการะบูชา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางจิตใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่         Facebook page : ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ภูเขาทอง สุคิริน