เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายอำเภอสุขภาพดีชีวีมีสุข

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวกาตีนี สาเด็ง ตำแหน่งครู พร้อมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ ตลาดกลางผลไม้ที่ว่าการอำเภอสุคิริน

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nfe.sukhirin/posts/pfbid02ARdWQsfpzvspWtKrcru7gDbQvwrXNt663Mqz3TCYPuHpZoZaJDziuWYDWmTW7xSMl