ตรวจกระดาษคำตอบวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาฯปอเนาะ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวิชาเลือก สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน