ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลมาโมง เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน

จังหวัดนราธิวาส 96190

โทรศัพท์ 073 656190

โทรสาร 073 656190

E-mail : tbmamong@gmail.com