MARHABAN YA RAMADAN

เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1445

สกร.อำเภอสุคิริน ขอส่งความรักความปรารถนาดี ไปยังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน

ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พระองค์ทรงตอบรับการงานที่ดี

เป็นรอมฎอนที่มีความสุข

#สกร.อำเภอสุคิริน