รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดตั้งเวรประจำวัน ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน โดยมีนางรอฮีมะ ล่ากูด พร้อมด้วยนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ครูอาสาประจำศรช. และนางสาวอภิชญา พรหมทา ครูอาสาปอเนาะ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุคิริน

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1680143485854757&id=100015773647495