ประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม สกร.ส่งความสุขให้น้อง

วันที่ 8 มกราคม 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน ประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม สกร.ส่งความสุขให้น้อง ที่จะจัดขึ้นให้แก่ เด็กๆโรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน

รายละเอียดเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1623645038171269&id=100015773647495