ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 ธันวาคม 25

Read more

โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more