ขอแสดงความยินดีกับนายสุไฮมิง อาเกะบากอ นักศึกษา ศกร.ตำบลเกียร์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำ ศกร.ตำบลเกียร์

ขอแสดงความยินดีกับนายสุไฮมิง อาเกะบากอ นักศึกษา ศกร.ตำบลเกียร์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำ ศกร.ตำบลเกียร์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายกอเซ็ง อีแต นักศึกษา ศกร.ตำบลเกียร์ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ประจำภาคเรียนที่1|2566

ขอแสดงความยินดีกับนายกอเซ็ง อีแต นักศึกษา ศกร.ตำบลเกียร์ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ประจำภาคเรียนที่1|2566

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อสร้าง พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อสร้าง พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

Read more