ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ระชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

Read more

ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more