(นายรอมลี ยูโซ๊ะ (ผ้าปาเต๊ะ)

นายรอมลี ยูโซ๊ะ เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๗ อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๒/๑ หมู่ ๒ บ้านตือระ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐ ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ มีพี่น้อง ๓ คน มีบุตร ๔ คน
นายรอมลี ยูโซ๊ะ ได้ศึกษากรรมวิธีการทำผ้าปาเต๊ะโดยเริ่มต้นจากการสังเกตและการจำเกี่ยวขั้นตอนการผลิต การย้อมสี การวาดลายและการตัดเย็บ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๔ หรือตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี เป็นลูกจ้างในโรงงานทั้งหมด ๗ ปี เรียนรู้จนเข้าใจทุกขั้นตอน หลังจากนั้นหันมาเปิดโรงงานเป็นของตนเองตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๐ –จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๓๓ ปีhttp://www.m-culture.in.th/album/189983/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%8A%E0%B8%B0_%28%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%29