โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะสถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้นางสาวนอร์อาสมะ บินเจะอาแว ครูอาสาฯประจำปอเนาะ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

+10

ความรู้สึกทั้ง