#คณะกรรมการกลางร่วมกันตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาครายวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้คณะกรรมการกลางร่วมกันตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส