ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมา

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวพิชามญชุ์ เรืองโรจน์ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธี ณ วัดทองดีประชาราม ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส