กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้งและป้องกันการเกิดไฟป่า

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อชะลอการไหลของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงสู่ดินได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่า ต้นน้ำลำธาร ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า เนื่องจากการกระจายความชุ่มชื้นมากขึ้น สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก ณ ฝายชะลอน้ำ จุดที่ 1 ลาฮา 1 บ้านมือบา ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส