รับเกียรติบัตรวิทยากรพี่เลี้ยงและคณะครูที่ผ่านการอบรมวิทยากรในโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด

วันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนางสาวนูรีซัน สาเมาะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางซูไฮดา มามะ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ รับเกียรติบัตรวิทยากรพี่เลี้ยงและคณะครูที่ผ่านการอบรมวิทยากรในโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ในโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา